Проекти

Документи по процедура „избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Автоматична осцилираща спрей машина – 1бр;
  • Обособена позиция 2: CNC обработващ център – 1бр.;
  • Обособена позиция 3: Циркуляр – 1бр.

Документите може да изтеглите от тук