• Woodland Furniture LTD - Мебели от естествено дървоПроцедура "избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Автоматична широколентова шлайфмашина с ЦПУ - 1 бр. Обособена позиция 2: Автоматична кантираща машина с ЦПУ - 1 бр.

Документацията може да изтеглите от тук.